Ledarskap

Att hitta trygghet och 

stå kvar i det osäkra 

Vi erbjuder olika former av stöd och kurser till dej som ledare, individ och grupp

Mötet mellan människor är viktigt för oss. Vi tror att vi människor vill växa, se mönster och göra medvetna val. Vi arbetar med chefs- och ledarutveckling, handledning och terapi.

På gång

GESTALTAKADEMINS GRUNDKURS

FÖR ETT MER MEDVETET LIV

Start 16 maj - 15 oktober 2024

Externat i Stockholm


16 Maj 2024


Gestaltakademins grundkurs

Kursen är upplevelsebaserad och ger dig en grundläggande förståelse för gestaltmetodikens grunder och begrepp. Med upplevelsebaserat menar vi att den, som alla våra utbildningar, är uppbyggd så att deltagarna ges möjlighet att själva uppleva det som teorierna säger. Det gör man genom att jobba med det som händer i gruppen här och nu, exempelvis genom kommunikation, polariteter, kroppsmedvetenhet, ansvar, val och gränser.

Ett grundläggande synsätt inom gestaltmetodik är att mänsklig utveckling, vare sig den är individuell eller kollektiv, förutsätter en relativt hög grad av självkännedom. Den är alltså helt nödvändig om vi vill utveckla oss själva, men också avgörande om vi vill kunna stödja andra i deras utveckling. Därför är syftet med Personlig utveckling – grundkurs för ett mer medvetet liv att du ska få syn på dig själv och lära dig att se din egen roll i olika sammanhang. Eftersom det även är fundamentet i att tillämpa gestaltmetodik i sin yrkesroll är kursen också behörighetsgrundande för båda våra diplomprogram, och ofta starten på en resa till något stort såväl personligt som professionellt.

Ledare och terapeuter

Inez Victor och Theresia Kolstad

Se även ineztesa.se